polecam


Monika i Marcin Gajdowie

GajdyProwadzą działalność rekolekcyjną, konferencyjną i terapeutyczną. Pracują od wielu lat "z człowiekiem i dla człowieka" (pro homine). Szeroko pojmowana służba ludziom na styku psychologii i duchowości to ich pasja, powołanie zawodowe i wielka przygoda życiowa.
www.gajdy.pl

Fundacja Theosis

theosisFundacja ustanowiona przez Monikę i Marcina Gajdów, której celami są: działalność oświatowa i promocja stylu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich, promocja metod psychoterapii uwzględniających światopogląd i filozofię chrześcijańską, w tym szczególnie Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (ChTI) oraz działalność charytatywna.
www.fundacjatheosis.pl