psychoterapia indywidualna

Potrzebujesz psychoterapii indywidualnej, pomocy w poradzeniu sobie z osobistymi, czasem wieloletnimi trudnościami: lękiem, depresją, nerwicą, traumami, z emocjonalnością, z seksualnością, impulsywnością, problemami w relacjach, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami osobowości?

Może czujesz, że wszystkie sprawy rodzinne są na Twojej głowie? Masz wrażenie, że tylko Ty dążysz do poprawy relacji w Waszym związku, Waszej rodzinie? Na razie tylko Ty chcesz podjąć terapię?

Warto zacząć od siebie, uzyskać dla siebie wsparcie. Czasem osobista zmiana może rozpocząć przemianę bliskich nam osób.

pomoc w kryzysie związku

Coraz częściej myślisz, że Wasze spotkanie to pomyłka? Nie widzisz wspólnej przyszłości? Jednocześnie żal Ci tego, co zbudowaliście? Pragnęliście przyjaźni, bliskości, szacunku, wspólnych pasji i rozmów, a tymczasem jest napięcie, kłótnie, smutek, a czasem zdrada?

Kryzys może być jednak szansą ... rozwoju zarówno osobistego, jak i rozwoju Waszego związku.
Pary podejmują terapię, aby odkryć przyczyny przeżywanego kryzysu, zidentyfikować schematy nieprawidłowej komunikacji, rozpoznać zaniedbane potrzeby własne i współmałżonka.

Powrót na drogę ku dialogowi i jedności wymaga jednak szczerości i zaangażowania. Potrzeba odwagi, by nie uciec, ale zmierzyć się z trudem ponownego spotkania i szukania miłości.

wsparcie w trudnościach wychowawczych

Niestety nikt nie rodzi się z umiejętnością właściwego postępowania z dziećmi. Uczymy się tego od naszych rodziców i wychowawców. Jednak wielu z nas mocno doświadcza swoich braków, ograniczeń podejścia intuicyjnego i wyczerpania poznanych zasad i teorii.

Robisz najlepiej, jak potrafisz, a tracisz więź z dzieckiem, ono dalej nie słucha? Chciałbyś być autorytetem swojego nastolatka, a on unika konfrontacji z Tobą?

Pojedyncze konsultacje lub podjęcie regularnych spotkań może ułatwić określenie i wprowadzenie w życie zasad, które będą sprzyjały Waszym dobrym relacjom i rozwojowi dziecka.

terapia rodzin

„Mamy problem z synem, córką, rodzicami, teściami... Wydaje nam się, że nasze relacje są nieprawidłowe, zmierzają w złym kierunku, szkodzą dzieciom, nam..."

Członkowie rodziny tworzą system. Dlatego, aby rozwiązać „problem", zazwyczaj potrzebne jest zrozumienie relacji w rodzinie, spojrzenie z różnych perspektyw. Świadomość i znajomość wzajemnych powiązań oraz uwarunkowań umożliwia podejmowanie skutecznych decyzji służących poprawie funkcjonowania rodziny.

Wprowadzane w ten sposób zmiany okazują się zwykle korzystne dla wszystkich, których dotyczą. Mają szansę pobudzić do rozwoju całą rodzinę.

terapia w niepłodności

Przedłużające się pragnienie dziecka, gotowość do macierzyństwa i ojcostwa wiążą się z napięciem, oczekiwaniem, niepewnością i niespełnieniem. Z drugiej strony starania, obserwacje, wizyty u lekarzy i intymność podporządkowane są jednemu celowi i ... znów zawód.
Trudności z poczęciem niemal zawsze wywołują spadek poczucia własnej wartości. Pomimo wspólnego pragnienia, mogą też skutkować kryzysem związku. Czasem osoby w parze nie dają rady unieść bólu, poczucia winy oraz ciężaru dylematów, gdy stają przed trudnymi wyborami.

Skorzystanie z pomocy zewnętrznej pozwala zachować bliskość i przeżyć ten czas z większym pokojem wewnętrznym. Bywa jednak, że podjęte starania długo nie odnoszą rezultatu, upragnione dziecko nie pojawia się. Wyzwaniem staje się zmierzenie z bezskutecznością dotychczasowych działań i bezradnością. Przed parą staje konieczność wspólnego rozważenia dalszej drogi. Wyzwanie, jakim jest akceptacja niespełnienia może stać się początkiem, fundamentem odkrywania innych form dzielenia się.

mediacje rodzinne

Mediacja, to forma rozwiązywania konfliktów, w której jako mediator zachowuję neutralność. Nie doradzam, ani nie proponuję rozwiązań. Pomagam stronom w dobrym usłyszeniu się i samodzielnym wypracowaniu porozumienia.

Kiedy?
Gdy konieczne jest ustalenie ważnych dla rodziny kwestii, a tymczasem:
    - z próby rozmowy wynikają same nieporozumienia,
    - rozmowa przebiega według utartego schematu i zacina się,
    - emocje uniemożliwiają dialog,
    - konflikt zagraża małżeństwu...
Gdy trzeba uzgodnić wspólny plan troski o dzieci.