terapia w niepłodności

Przedłużające się pragnienie dziecka, gotowość do macierzyństwa i ojcostwa wiążą się z napięciem, oczekiwaniem, niepewnością i niespełnieniem. Z drugiej strony starania, obserwacje, wizyty u lekarzy i intymność podporządkowane są jednemu celowi i ... znów zawód.
Trudności z poczęciem niemal zawsze wywołują spadek poczucia własnej wartości. Pomimo wspólnego pragnienia, mogą też skutkować kryzysem związku. Czasem małżonkowie nie dają rady unieść bólu, poczucia winy oraz ciężaru dylematów, gdy stają przed trudnymi wyborami.

Skorzystanie z pomocy zewnętrznej pozwala małżonkom zachować bliskość i przeżyć ten czas z większym pokojem wewnętrznym. Bywa jednak, że podjęte starania długo nie odnoszą rezultatu, upragnione dziecko nie pojawia się. Wówczas, małżonkowie muszą zmierzyć się z bezskutecznością dotychczasowych działań i bezradnością. Przed małżonkami staje konieczność wspólnego rozważenia dalszej drogi. Wyzwanie, jakim jest akceptacja niespełnienia staje się dla niektórych par początkiem, fundamentem odkrywania innych form dzielenia się swoją miłością z potrzebującymi.