Marlena Krupa - psychoterapia i superwizja Gestalt

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, superwizorką w procesie szkolenia, specjalistką ds. rodziny oraz mediatorem. Posiadam certyfikaty psychoterapeutki oraz jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) jak i European Association of Gestalt Therapy (EAGT). Należę również do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję w nurcie Gestalt i systemowym. Swoje rozumienie psychiki człowieka poszerzam o perspektywę psychoanalityczną.

Moim podstawowym miejscem pracy jest gabinet prywatny w Gdańsku. Współpracuję również ze Szkołą Psychoterapii Gestalt w Warszawie, gdzie prowadzę psychoterapię grupową.

Do podjęcia pracy psychoterapeutycznej w relacji indywidualnej, z grupami, parami i rodzinami, przygotowały mnie ukończone studia, kursy, szkolenia, a przede wszystkim życie - dotychczasowe doświadczenia osobiste i zawodowe, spotkania i poszukiwania.

Ukończyłam całościowe, 4-letnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne: Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Gestalt, w tym kurs: "Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt" organizowane przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs "Terapia małżeństw i par w ujęciu systemowym" prowadzone przez Danutę Suchecką-Zeiden z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej z Poznania; kurs  "Systemowe rozumienie rodziny" prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej prowadzony przez Państwa Monikę i Marcina Gajdów. Uczestniczę w szkoleniu superwizorów zgodnym ze standardami EAGT prowadzonym przez Instytut Gestalt Studia z Czech oraz włoski Istituto di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt. Regularnie uczestniczę w konferencjach i wykładach psychoanalitycznych.

Jestem absolwentką m.in. studiów psychologiczno - pedagogicznych o kierunku: Nauki o rodzinie.

Moje wykształcenie obejmuje również studia podyplomowe: Mediacje sądowe i pozasądowe.

Ponadto, dwa lata poświęciłam na studia filozoficzne nad naturą człowieka (antropologią). Z szacunkiem odnoszę się do osób o każdym światopoglądzie.

 

Odbyłam staż kliniczny w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

 

Uczestniczyłam w warsztatach oraz konferencjach:

 • Konferencja "Trauma, Przywiązanie i Rezyliencja" - Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • I Konferencja analizy więzi prenatalnej "Więź zaczyna się przed narodzinami"
 • Warsztat "Nieobecność to pomost między nami. Psychoterapia Gestalt wobec doświadczeń depesyjnych" - Gianni Francesetti
 • Warsztat "Teoria pola w praktyce klinicznej" - Jan Roubal
 • Warsztat "Teoria Self. Nowa interpretacja" - Giovanni Turra
 • Szkolenie "Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym" - Iwona Jóźwiak, ISPHS
 • The fertile void and creative indifference - konferencja Gestalt, Budapeszt
 • Twórcze związki miłości i nienawiści - IV Konferencja Pracując Psychoanalitycznie z Parami
 • Wykłady "Melanie Klein, odkrycia i idee"; "Jak czytać Freuda - idee i odkrycia" - Wojciech Hańbowski
 • Zagubieni w przekładzie - III Sympozjum Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
 • Szkoła Letnia Gestalt, IIPG
 • „Uległość i opozycyjność w ujęciu ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), Praca z wysokim oporem” - Tobias Nordqvist
 • Kurs wprowadzający do Integrativ Souling - Martin Siems
 • Konferencja „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości” - prof. Otto Kernberg, prof. Eve Caligor
 • Konferencja „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” - prof. Otto Kernberg, prof. Frank Yeomans
 • „Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet” - dr Janelle Hallman,
 • „Problematyka samobójstw oraz samookaleczeń w praktyce terapeutycznej” - M. Staszewska,
 • „Praca z dzieckiem trudnym” - M. Skotnicka,
 • „Budowanie pozytywnych relacji z klientem”,
 • „Psychologia w służbie rodziny”,
 • „Prosto do celu. Z psychologią o sukcesie.”,
 • „Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku”,
 • „Zdrowie prokreacyjne. NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności.”,
 • „O godności osoby ludzkiej”

 

 Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanego superwizora.